projekt RASI

START

O PROJEKTE

Mnoho vidieckych oblastí v Európe je každý rok zničených a zabudnutých. Mnohé mediálne siete potvrdzujú riziko vyľudnenia v týchto oblastiach. Nedostatočný prístup k vzdelaniu, telesnej výchove, doprave či zamestnaniu sú hlavnými dôvodmi, prečo ľudia odchádzajú do veľkých miest pokračovať vo svojom živote. Šance vo veľkých mestách a na vidieku sú celkom zrejmé. Analýza v mnohých časopisoch sa zameriava na vidiecke oblasti, kde mladí ľudia opúšťajú štúdium, vzdelávanie a odbornú prípravu skôr ako mladí ľudia z veľkých miest. V týchto oblastiach narastá chudoba a sociálne vylúčenie, ktoré je potrebné obnoviť. Vidiecke oblasti utrpeli sociálny a demografický vplyv prisťahovalcov, čo významne prispelo k zníženiu vyľudňovania. Vidiecke oblasti sú však stále v menšine a v znevýhodnených skupinách.

Jedným z kľúčov je sociálne začlenenie medzi mládežou v týchto komunitách, prichádza nová generácia a naša budúcnosť je v ich rukách. Cieľom týchto chlapcov je zvýšiť povedomie o tejto situácii, byť viditeľnejší a motivovať ich do blízkej budúcnosti. Druhým kľúčom a hlavnou terapiou je šport, ako šport môže zapojiť ľudí v malej komunite. Fair play a inklúzia prostredníctvom športu vo vidieckych oblastiach. Šport môže ukázať, že všetci majú rovnaké príležitosti na malom území. Telesná výchova nie je len pohybová aktivita, ide ďalej, je to psychická aktivita, učenie sa učiť, zapája každého a dosiahnuté výsledky sú veľmi pozoruhodné.  

Novinky

Posledné nadnárodné projektové stretnutie na Slovensku

Posledné nadnárodné projektové stretnutie na Slovensku

Prvou aktivitou TPM bolo stretnutie s Gáborom Dukom, starostom Kravan nad Dunajom, krásnej obce na brehu Dunaja. Projektový tím upozornil na dôležitosť osobnej angažovanosti a športu ako prostriedku pre rozvoj komunity, najmä vo vidieckych oblastiach. Náš tím sa chcel dozvedieť viac a vidieť živý príklad […]

Prečítaj ma
Slovenské osvetové podujatie

Slovenské osvetové podujatie

Prečítaj ma
Španielske osvetové podujatie

Španielske osvetové podujatie

Prečítaj ma